Documente

Documente/metodologii/regulamente

  1. Cerere de înscriere
  2. Declarație evitare dublă finanțare

Doctoranzii și cercetătorii  postdoctorat interesați să se înscrie în proiect vor depune la Oficiul Programelor Europene (Str. M. Kogălniceanu, nr. 3, biroul 4) următoarele documente, candidaturile incomplete nefiind evaluate:

1 Cerere de încriere (Anexa 1)
2 Adeverință care să dovedească calitatea de doctorand sau cercetător post-doctorat într-unul din domeniile prioritare ale strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, dezvoltare și Inovare 2014-2020
3 Copie carte de identitate
4 Curriculum Vitae în format Europass – semnat și datat
5 Declarație evitare dublă finanțare (Anexa 2)
6 Raport de autoevaluare – pe baza căruia va fi evaluată performanța științifică. (Anexa 3)
Acesta va conține lucrări publicate, participare la conferinte, în proiecte de cercetare, etc.
7
Plan de valorificare a rezultatelor cercetării – pe baza căruia va fi evaluat potențialul de inovare si caracterul aplicativ al cercetării. Acesta va descrie modul de valorificare a rezultatelor cercetării prin integrarea acestora în produse/metode/servicii cu aplicabilitate în economie sau mediul social și va cuprinde și motivarea/argumentarea încadrării cercetării în domeniul/domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei CDI 2014/2020. ( Conform prevederilor OM MEN 5376/19.10.2017 ). Planul trebuie să conțină indicații despre numele studentului, facultatea, identificarea mentorului/a conducătorului de doctorat. 

Pentru studenții doctoranzi, Planul de valorificare a rezultatelor cercetării va fi avizat de conducatorul de doctorat.

8
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Declaratie consimtamant -grup tinta_123793